Крижановський Євгеній Миколайович

Навчально-методична робота

Навчально-методичні комплекти дисциплін, які я викладаю:

1. ГІС в задачах комп'ютерного моніторингу (для магістрів спеціальності 122):

2. Методи та засоби комп'ютерних обчислень (для бакалаврів спеціальності 124):

3. ГІС в екології (для магістрів спеціальності 101):

4. Екологічне картографування (для бакалаврів напряму підготовки 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"):

5. Управління якістю водних ресурсів (для бакалаврів напряму підготовки 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"):

6. Комп'ютеризовані системи моніторингу (для бакалаврів напряму підготовки  - "Комп'ютерні науки"):

7. Методи та засоби комп'ютерних обчислень (для докторів філософії спеціальності 124):

8. Геоінформаційні системи та технології (для докторів філософії спеціальності 124):

9. Геоінформаційні системи та технології (для докторів філософії спеціальності 122):

 

 

Методичні матеріали для студентів

Для студентів напряму підготовки
6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"


 

 

Методичні посібники

 Методи та засоби комп’ютерних обчислень. – Електронний навчальний посібник / Є. М. Крижановський, В.Б. Мокін, Г.В. Горячев, І.В. Варчук. – Вінниця : ВНТУ, 2016. –90 с.

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні відомості про методи та засоби комп’ютерних обчислень та практичні рекомендації для застосування сучасного програмного забезпечення проведення комп’ютерних обчислень різної складності та сфери застосування. Наведено перелік контрольних запитань для перевірки набутих теоретичних знань та практичних навичок.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальностями 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 124 - «Системний аналіз».

Геоінформаційні системи в екології. – Електронний навчальний посібник / Під ред. Є. М. Крижановського. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 182 с.

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні відомості з дисципліни «Геоінформаційні системи в екології» та практичні рекомендації для застосування сучасного програмного забезпечення для розв’язання задач екологічних досліджень. Наведено перелік контрольних запитань для перевірки набутих теоретичних знань та практичних навичок.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за напрямками підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» і 6.050101 – «Комп’ютерні науки» та спеціальностями 7.04010601 – «Екологія, охорона навколишнього середовища» і 7.05010105 – «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг». 

2015-04-04_пос 

В.Б. Мокін, Б.І. Мокін, С.В. Третьяков, М.Г. Задорожна, В.Є. Антоненко, Н.О. Білоцерківська, М.П. Боцула, Г.В. Горячев, Є.М. Крижановський, Ю.М. Коновалюк / Геоінформаційна система каталогу-класифікатору з паспортними даними та даними моніторингу стану водних об’єктів басейну р. Кальміус. - Методичний посібник. / Під ред. В.Б. Мокіна. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 284 с.

В методичному посібнику описана розроблена колективом авторів геоінформаційна система каталогу-класифікатору з паспортними даними та даними моніторингу стану водних об'єктів басейну р. Кальміус. Система була розроблена та впроваджена у 2008 році.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", та для студентів інших спеціальностей, аспірантів і науковців, які займаються питаннями моніторингу та управління станом вод і створенням систем підтримки прийняття рішень. Також посібник буде цікавим і співробітникам установ та організацій, які працюють у сфері екології як в Україні, так і в інших країнах.

В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, М. Я. Бабич, О. Г. Лисюк, І. І. Лосік, Г. М. Кікерчук, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк / Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Дністер з використанням геоінформаційних технологій. - Методичний посібник. / Під ред. В.Б. Мокіна. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 252 с.

В методичному посібнику описана розроблена колективом авторів система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Дністер з використанням геоінформаційних технологій. Створена система була розроблена у 2008 році та впроваджена в Дністровсько-Прутському басейновому управлінні водними ресурсами.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", та для студентів інших спеціальностей, аспірантів і науковців, які займаються питаннями моніторингу та управління станом вод і створенням систем підтримки прийняття рішень. Також посібник буде цікавим і співробітникам установ та організацій, які працюють у сфері екології як в Україні, так і в інших країнах.

В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, В. А. Сташук, М. Я. Бабич, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк / Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області. - Методичний посібник. / Під ред. В.Б. Мокіна. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 236 с.

В методичному посібнику описана розроблена колективом авторів система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області. Система була розроблена у 2008 році та впроваджена в Львівському облводгоспі.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", та для студентів інших спеціальностей, аспірантів і науковців, які займаються питаннями моніторингу та управління станом вод і створенням систем підтримки прийняття рішень. Також посібник буде цікавим і співробітникам установ та організацій, які працюють у сфері екології як в Україні, так і в інших країнах.

В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, О. В. Дезірон, М. Я. Бабич, В. К. Гамлявий, Ю. С. Гавриков, Н. В. Тананчук, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк, А. Р. Ящолт / Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій. - Методичний посібник. / Під ред. В.Б. Мокіна. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 244 с.

В методичному посібнику описана розроблена колективом авторів система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій. Система була розроблена у 2006 році, удосконалена у 2008 році та впроваджена в Басейновому управлінні водними ресурсами річки Південний Буг та облводгоспах басейну.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", та для студентів інших спеціальностей, аспірантів і науковців, які займаються питаннями моніторингу та управління станом вод і створенням систем підтримки прийняття рішень. Також посібник буде цікавим і співробітникам установ та організацій, які працюють у сфері екології як в Україні, так і в інших країнах.

В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, В. А. Сташук, О. В. Дезірон, М. Я. Бабич, М. П. Боцула, Д. І. Катєльніков, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк / Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип'ять з використанням геоінформаційних технологій. - Методичний посібник. / Під ред. В.Б. Мокіна. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 236 с.

В методичному посібнику описана розроблена колективом авторів система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Прип'ять з використанням геоінформаційних технологій. Створена система була розроблена та впроваджена у 2008 році.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", та для студентів інших спеціальностей, аспірантів і науковців, які займаються питаннями моніторингу та управління станом вод і створенням систем підтримки прийняття рішень. Також посібник буде цікавим і співробітникам установ та організацій, які працюють у сфері екології як в Україні, так і в інших країнах.

В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, М. Я. Бабич, В. Є. Антоненко, Н. А. Білоцерківська, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк / Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій. - Методичний посібник. / Під ред. В.Б. Мокіна. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 352 с.

В методичному посібнику описана розроблена колективом авторів система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій. Створена система була розроблена та впроваджена у 2007 році.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", та для студентів інших спеціальностей, аспірантів і науковців, які займаються питаннями моніторингу та управління станом вод і створенням систем підтримки прийняття рішень. Також посібник буде цікавим і співробітникам установ та організацій, які працюють у сфері екології як в Україні, так і в інших країнах.

В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, В. П. Чіпак, Р. Є. Федів, В. М. Дуркот, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк / Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об'єктів річки Тиса у Закарпатській області. - Методичний посібник. / Під ред. В. Б. Мокіна. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 228 с.

В методичному посібнику описана розроблена колективом авторів система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Тиса з використанням геоінформаційних технологій. Система була розроблена у 2008 році та впроваджена в Закарпатському облводгоспі.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", та для студентів інших спеціальностей, аспірантів і науковців, які займаються питаннями моніторингу та управління станом вод і створенням систем підтримки прийняття рішень. Також посібник буде цікавим і співробітникам установ та організацій, які працюють у сфері екології як в Україні, так і в інших країнах.

Геоінформаційна аналітична система державного моніторінгу довкілля Вінницької області.Ч.І. Моніторинг поверхневих вод. - Методичний посібник / Під ред. В.Б. Мокіна та О.Г. Яворської. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 78 с.

В методичному посібнику описана розроблена колективом авторів геоінформаційна аналітична система державного моніторингу поверхневих вод Вінницької області та викладено основні прийоми роботи з нею. Створена система є складовою частиною загальної системи державного моніторингу довкілля Вінницької області, яка розробляється у ВНТУ спільно з екологічними установами області, головним чином, з Держуправлінням екології та природних ресурсів у Вінницькій області.

Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища", та студентам інших спеціальностей, аспірантам і науковцям, які займаються питаннями екологічного моніторингу та охорони навколишнього природного середовища. Також посібник буде цікавим і співробітникам установ та організацій, які працюють у сфері екологічного моніторингу України.