Крижановський Євгеній Миколайович

Резюме

Крижановський Євгеній Миколайовичзаступник завідувача кафедри по секції комп'ютерного еколого-економічного моніторингу, кандидат технічних наук, доцент кафедри КЕЕМІГ, науковий співробітник НДЛ ЕДЕМВідповідальний за наукову роботу студентів.

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=-e0DqIsAAAAJ&hl=ru

Закінчив магістратуру ВНТУ у 2006 р. за спеціальністю 8.070801 - "Екологія та охорона навколишнього середовища". Протягом 2007 - 2008 н.р. отримував іменну стипендію Юлії Тимошенко. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод" за спеціальністю 05.13.06 - "Інформаційні технології".

Призер Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2005/2006 н.р. з напряму "Екологія та охорона навколишнього середовища". Нагороджений Почесною грамотою "За кращу доповідь" на ІІІ міжвузівській конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні проблеми екології" (2006 р., м. Житомир). Був стипендіатом Камбінету міністрів України серед молодих вчених. 

Має більше 80 публікацій, близько 40 наукових статей, 15 навчально-методичного характеру та 18 свідоцтв про реєстрацію авторського права, у тому числі більше 15 статей у наукових фахових виданнях із переліку ВАК України. Є співавтором 12 методичних та навчальних посібників посібників та 4 монографій. Брав участь у близько 40 госпдоговірних НДР, у більшій половині з них був відповідальним виконавцем, в одній з них - науковим керівником.

Був членом робочої групи по інформаційному менеджменту від України в міжнародному проекті "Дністер ІІІ" на замовлення ООН, ОБСЄ та урядів України і Молдови по розробці Інтернет-ГІС басейну річки Дністер та експертом в Україно-Швецькому проекті по створенню плану управління річковим басейном річки Південний Буг. На даний час є членом української робочої групи проекту "Розробка інформаційної системи для розрахунку та прогнозування водогосподарського балансу басейну річки Дністер з урахуванням змін клімату" у межах проекту ENVSEC та ОБСЄ «Зміна клімату та безпека у басейні річки Дністер».

Напрямки діяльності: створення банків даних та геоінформаційних аналітичних систем  в різних ГІС-пакетах на професійному рівні.

Викладає дисципліни "Бази даних та знань", "Геоінформаційні системи в екології", "Екологічне картографування", "Комп'ютеризовані системи моніторингу", "Методи та засоби комп'ютерних обчислень", "ГІС-технології", "Технології геоінформаційних аналітичних систем", "Управління IT-проектами", "Аналіз даних ГІС-засобами".